agonia
francais

v3
 

Agonia.Net | Règles | Publicité Contact | Inscris-toi
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Poèmes Personnelles Prose Scénario Essai Presse Article Communautés Concours Spécial Technique littéraire

Poezii Românesti - Romanian Poetry

poezii


 

Guillaume Apollinaire[Guillaume_APOLLINAIRE]

 
  Guillaume_APOLLINAIRE

Ville de résidence: n. Roma - d. Paris
A une langue maternelle A une langue maternelle


Biographie Guillaume Apollinaire

Site web personnel Guillaume Apollinaire


 
L’adresse directe de cet auteur est : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
 Sujets active de cet auteur: :

Les textes les plus récents:

Poèmes (134)
Prose (1)
Tous (135)

Les textes les plus récents:

Commentaires:

Textes inscrits par cet auteur dans la bibliothèque:

Page: 3 : 2 : 1

Hôtels :
Poèmes 2016-08-28 (823 affiches)

1909 :
Poèmes 2016-08-28 (834 affiches)

À la Santé :
Poèmes 2016-08-28 (808 affiches)

À l’Italie :
Poèmes 2009-07-23 (5682 affiches)

À Madeleine :
Poèmes 2009-08-10 (8292 affiches)

Adieu :
Poèmes 2009-03-26 (11406 affiches)

Amour-Roi :
Poèmes 2009-03-25 (6371 affiches)

Annie :
Poèmes 2006-06-01 (8404 affiches)

Aquarelliste :
Poèmes 2009-08-08 (6526 affiches)

Au soleil :
Poèmes 2009-07-18 (10682 affiches)

Automne :
Poèmes 2009-09-06 (7352 affiches)

Bestiaire : le cortege d'Orphee
Poèmes 2002-11-15 (6197 affiches)

Brânduºele : Traducere în limba românã de Dumitru Matcovschi
Poèmes 2009-07-01 (8294 affiches)

Cântul iubirii :
Poèmes 2002-09-27 (7913 affiches)

Chanson :
Poèmes 2009-08-11 (4774 affiches)

Chant de l’horizon en Champagne :
Poèmes 2009-08-11 (5640 affiches)

Chantre :
Poèmes 2009-08-07 (9580 affiches)

Chevaux de frise :
Poèmes 2009-08-10 (6971 affiches)

Clar de lunã :
Poèmes 2008-10-28 (5961 affiches)

Clotilde :
Poèmes 2009-01-04 (9070 affiches)

Corn de vânãtoare : Traducere în limba românã de Petru Dincã
Poèmes 2009-07-01 (8230 affiches)

Costellazione :
Poèmes 2005-08-31 (6829 affiches)

Crépuscule : Guillaume Apollinaire
Poèmes 2004-04-10 (17580 affiches)

C'est Lou qu'on la nommait :
Poèmes 2006-06-01 (6650 affiches)

Dernier poème secret :
Poèmes 2005-12-10 (7530 affiches)

Elégie du voyageur aux pieds blessés : Guillaume Apollinaire
Poèmes 2004-04-10 (8601 affiches)

Élodie :
Poèmes 2009-03-20 (4926 affiches)

Émelie :
Poèmes 2009-03-20 (4758 affiches)

En allant chercher des obus :
Poèmes 2009-02-28 (7459 affiches)

Épigramme :
Poèmes 2009-07-18 (7208 affiches)

Exercice :
Poèmes 2009-07-23 (14402 affiches)

Existã : din vol. Calligrammes, 1918 trad. Gellu Naum
Poèmes 2015-07-21 (1552 affiches)

Ferestrele : din Caligrame
Poèmes 2012-06-29 (3063 affiches)

Fusée :
Poèmes 2009-07-24 (5176 affiches)


Page: 3 : 2 : 1

Biographie Guillaume Apollinaire

Guillaume Apollinaire, pseudonimul literar al lui Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky, (n. 26 august 1880, Roma - d. 9 noiembrie 1918, Paris) a fost poet, prozator ºi critic de artã. Mama sa a fost o nobilã polonezã dar identitatea tatãlui est incertã.

Reprezentant notoriu al avangardei artistice de la începutul secolului XX, reformator al limbajului poetic, precursor al suprarealismului. Se naºte la Roma, în 1880, ºi urmeazã ºcoala la Monaco, Cannes ºi Nisa. Publicã primele poezii în 1897 sub pseudonimul Guillaume Macabre. Soseºte în 1899 la Paris pentru a exercita diverse meserii, de la cea de funcþionar bancar la aceea de profesor particular. Împreunã cu unul din elevii lui petrece un timp în Renania (Germania). Acolo, pe frumoasa vale a Rinului, se pare cã ºi-a descoperit înzestrarea pentru poezie. Se stabileºte definitiv la Paris în 1903, unde îºi începe colaborãrile literare în diverse publicaþii, dupã ce - încã din 1902 - îºi vãdise talentul de critic de artã în paginile revistei "L'Européen", unde publicase eseuri despre operele de artã admirate în muzeul din Nürnberg. Devine în scurtã vreme unul dintre cei mai populari membri ai comunitãþii artistice a Parisului, client obiºnuit al localurilor "Le bateau lavoir" ºi "Le lapin agile" din Montmartre.

Printre prietenii ºi colaboratorii sãi se vor numãra Pablo Picasso, Jean Cocteau, Alfred Jarry, Erik Satie, Ossip Zadkine, Max Jacob º.a. κi câºtigã pâinea lucrând la o bancã, dar pentru a-ºi rotunji veniturile începe sã scrie romane erotice (pe care le numeºte pornographiques et alimentaires). Colaboreazã la reviste literare în care îi apar poemele în prozã, publicate mai târziu în volumul de debut, L'enchanteur pourrissant (1909, cu xilogravuri de André Derain).

Atras de picturã, îi aduce în atenþia publicului pe Picasso, Douanier Rousseau, Henri Matisse ºi Georges Braque. Asistã la naºterea cubismului ºi devine unul dintre animatorii ºi teoreticienii curentului, fapt consfinþit în 1913 de eseul Les peintres cubistes, apãrut în revista de sub conducerea lui "Les Soirées de Paris". Apollinaire propune termenul de "orfism" pentru a descrie tendinþa cãtre abstracþia absolutã în pictura lui Robert Delaunay, termen care i se putea aplica la fel de bine ºi lui, þinând seama de prima sa culegere de poeme din 1911 intitulatã Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée. Tot în 1913 apare volumul care îl consacrã, Alcools, în care adunã cele mai reuºite poeme scrise între 1898 ºi 1912, suprimând punctuaþia pentru a nu stânjeni discursul liric, angajat în epopeea libertãþii expresiei.

În 1907, Picasso i-o prezentase pe Marie Laurencin, pictoriþã de talent, ale cãrei opere pot fi vãzute la muzeul "Orangerie" din Paris, prin care se va lega, printr-o iubire pãtimaºã, tot mai temeinic de lumea artelor.

În 1914 se înroleazã, iar în 1916 este rãnit grav la cap de o schijã de obuz ºi este supus unei trepanaþii craniene.

În acelaºi an apare Le poète assassiné, o culegere de nuvele ºi povestiri mythiques et autobiographiques. În 1917 pune în scenã piesa Les mamelles de Tirésias, pe care o defineºte, vizionar, "dramã suprarealistã", piesã care va face subiectul unei opere a compozitorului Francis Poulenc (1947). Continuã sã colaboreze la revistele de avangardã literarã ale vremii ºi publicã manifestul artistic L'Esprit nouveau et les poètes.

În ianuarie 1918 suferã o congestie pulmonarã care îi ºubrezeºte ºi mai mult sãnãtatea. În luna aprilie a aceluiaºi an, apare Calligrammes, o culegere de Poèmes de paix et de guerre, poèmes conversations, idéogrammes lyriques, însoþite de câteva scrisori de pe front (corespondenþa din aceastã perioadã va fi publicatã integral abia în 1947 sub titlul Poèmes à Lou).

Moare pe 9 noiembrie 1918, victimã a marii epidemii de gripã spaniolã. Este înmormântat la cimitirul Père Lachaise din Paris.

În România, Apollinaire a avut mulþi admiratori printre scriitorii de avangardã din perioada de dupã primul rãzboi mondial. În 1968 apare o ediþie bilingvã cu o selecþie a poemelor lui Apollinaire în traducerea lui Mihai Beniuc. În 1971, Editura "Univers" publicã în îngrijirea lui Virgil Teodorescu o remarcabilã culegere din textele lui Guillaume Apollinaire, traduse de Leonid Dimov, Ion Caraion, Vasile Nicolescu, Taºcu Gheorghiu, Gellu Naum, Virgil Teodorescu, Dumitru Þepeneag, ªtefan Augustin Doinaº, Mihai Beniuc.

Operã - selecþie

La Gráce et le Maintien Français, 1902
Les exploits d’un jeune Don Juan, 1907
Les onze mille verges, 1907
L'enchanteur pourrissant, 1909
L'Hérèsiarque et Cie, 1910
Le Théâtre Italien, 1910
Le bestiaire ou le cortège d’Orphée, 1911
Alcools, 1913
Les peintres cubistes, 1913
La Fin de Babylone, 1914
Case d'Armons, 1915
Le poète assassiné, 1916
Les mamelles de Tirésias, 1917
L'esprit nouveau et les poètes, 1918
Calligrammes, 1918
Le Flâneur des Deux Rives, 1918
La femme assise, 1920
Le guetteur mélancolique
poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii La maison de la litérature poezii
poezii
poezii  Recherche  Agonia.Net  

La reproduction de tout text appartenant au portal sans notre permission est strictement interdite.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politique de publication et confidetialité

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites! .